Welkom

Klik HIER voor onze pagina met informatie over het Corona virus.

Stichting Straatadvocaat Leeuwarden is er voor mensen in lastige situaties die niet meer goed weten wat ze moeten doen, mensen die bijvoorbeeld van het kastje naar de muur worden gestuurd, of het gevoel hebben dat niemand naar ze luistert.

De straatadvocaat werkt vanuit en een onafhankelijke positie, dus los van zorgorganisaties of de overheid/gemeente. De straatadvocaat veroordeelt niemand in een situatie en helpt mensen zonder indicatie. De straatadvocaat heeft geen enkel financieel belang. Het belang van de individu staat centraal.

De straatadvocaat zoekt binnen de hulpverlening en de politiek de verbinding op.

Door kennis van de regionale sociale kaart kan de straatadvocaat  een oplossing zoeken voor mensen met uiteenlopende problemen, maar ook knelpunten signaleren in de dienst- en hulpverlening. Door deze knelpunten op de juiste plekken aan te dragen slaat de straatadvocaat een brug tussen (cliënten) instellingen, instanties en politiek. Het terrein en de doelgroep van de OGGZ is minder duidelijk te definiëren dan de gebruikelijke GGZ-cliënten maar het is een vaststaand feit dat onder andere de doelgroep dak- en thuislozen onder deze zorg valt. Het kenmerkende van de OGGZ is dat er (vaak) geen gerichte vraag naar hulp is vanuit de doelgroep, en soms wordt de zorg die wordt geboden zelfs gemeden, wat ervoor zorgt dat sociale wijkteams en instanties geen contact kunnen maken met deze doelgroep.