Oprichting

In mei 2019 is de Stichting Straatadvocaat Leeuwarden begonnen met het project “Straatadvocaat, met raad en daad op straat”!
In samenwerking met Stichting LIMOR zijn drie ervaringsdeskundigen een werkgroep gestart en hebben zij een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw. Deze subsidie voor kleinschalige projecten vanuit ervaringsdeskundigheid bij ZonMw werd gehonoreerd.

Deze startsubsidie gaf ons de kans om de Stichting Straatadvocaat Leeuwarden op te richten. In een half jaar tijd gaat onze straatadvocaat alvast de straat op. Daarnaast zal het bestuur hard werken aan een structurele borging van de Stichting Straatadvocaat Leeuwarden. Stichting Straatadvocaat Leeuwarden wil graag de wensen van de doelgroep inventariseren en hen helpen over drempels te komen en ook samenwerking met lokale instanties zoeken. Alles om ervoor te zorgen dat mensen een kansrijke toekomst tegemoet gaan.

De reden dat de Stichting Straatadvocaat Leeuwarden zich richt op deze doelgroep is gelegen in het feit dat de straatadvocaat en het bestuur zelf tot de doelgroep behoord heeft. Zij herkennen de moeilijkheden en begrijpen de (voor velen onzichtbare) drempels die de huidige samenleving opwerpt.

Het terrein en de doelgroep van de OGGZ is minder duidelijk te definiëren dan de gebruikelijke GGZ-cliënten maar het is een vaststaand feit dat onder andere de doelgroep dak- en thuislozen onder deze zorg valt. Het kenmerkende van de OGGZ is dat er geen gerichte vraag naar hulp is vanuit de doelgroep, en soms wordt de zorg die wordt geboden zelfs gemeden, wat ervoor zorgt dat sociale wijkteams en instanties geen contact kunnen maken met deze doelgroep.