Oprichting

In mei 2019 is de Stichting Straatadvocaat Leeuwarden begonnen met het project “Straatadvocaat, met raad en daad op straat”!
Met ondersteuning van de Stichting LIMOR zijn drie ervaringsdeskundigen een werkgroep gestart en hebben zij een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw. Deze subsidie voor kleinschalige projecten vanuit ervaringsdeskundigheid bij ZonMw werd gehonoreerd.

Deze startsubsidie gaf ons de kans om de Stichting Straatadvocaat Leeuwarden op te richten. In dat half jaar gingen wij alvast de straat op. Daarnaast heeft het bestuur hard gewerkt aan een structurele borging van de Stichting Straatadvocaat Leeuwarden.

Stichting Straatadvocaat Leeuwarden wil graag de wensen van de doelgroep en of anderen inventariseren en hen helpen over drempels te komen en ook samenwerking met lokale instanties zoeken. Alles om ervoor te zorgen dat mensen een kansrijke toekomst tegemoet gaan.

De reden dat de Stichting Straatadvocaat Leeuwarden zich richt op deze doelgroep, met ervaringsdeskundigen, is gelegen in het feit dat de straatadvocaat en het bestuur zelf tot de doelgroep behoord heeft. Zij herkennen de moeilijkheden en begrijpen de (voor velen onzichtbare) drempels die de huidige samenleving opwerpt.