Nieuws

17 April 2020

Noodstopprocedure CJIB officieel in werking voor mensen met schulden die nog geen hulp hebben bij hun schulden.

Het CJIB kan jou vier maanden uitstel geven als je hierom vraagt en je door schulden je boete(s) niet kunt betalen. In die vier maanden moet je hulp zoeken bij je gemeente. Als de gemeente vindt dat hulp nodig is en schuldhulpverlening start, kun je extra uitstel van acht maanden aanvragen.

Je moet wel zelf de verlenging van de noodstop aanvragen en een bewijsstuk van de gemeente overleggen, waarin staat dat de gemeente heeft besloten je te helpen met je schulden en wanneer de hulpverlening start. 

Waar vraag je dit aan?

Je meldt je bij het CJIB om de noodstop aan te vragen én bij jouw gemeente met het verzoek om hulp te ontvangen bij schuldhulpverlening. Aanmelden op doorverwijzing van andere organisaties kan niet. 

Wel zijn er organisaties die met jou kunnen kijken of je alle stappen goed doorloopt. In de gemeente Leeuwarden kan dit onder andere bij:

Zorgbelang Fryslan onafhankelijke cliëntondersteuning LINK

Humanitas thuisadministratie LINK

Jouw sociale wijkteam LINK  

Welk telefoonnummer van het CJIB moet ik gebruiken?

Dit is afhankelijk van het soort boete. Kijk HIER welk telefoonnummer jij nodig hebt.

LET OP!

Het betreft een mogelijkheid om uitstel te krijgen op voorwaarde dat je zelf stappen onderneemt om met behulp van de gemeente jouw schulden aan te pakken. De boetes  moeten uiteindelijk wél betaald worden.

Meer lezen over dit onderwerp:

Noodstopprocedure CJIB officieel in werking

Bericht minister Dekker over de noodstop

5 April 2020

Permanent wonen op een vakantiepark wordt straks vaker toegestaan. 

Zo “kopt”  het ARTIKEL van rtl nieuws

Minister van Veldhoven (Milieu en Wonen) past de regels aan om het voor gemeenten gemakkelijker te maken toestemming te verlenen. 

Tegelijkertijd roept minister van Veldhoven gemeenten op nu (tijdens de coronacrisis) niet te handhaven als mensen illegaal in een vakantiehuisje wonen.

  • Zij benadrukt dat er een integrale aanpak nodig is om tot duurzame oplossingen te komen. 
  • Alléén handhaven kan nooit een integrale oplossing zijn benadrukt de minister.
  • Wanneer een gemeente handhavend optreedt verlangt dat óók een perspectief op alternatieve huisvesting voor de bewoners.

Veiligheidsregio’s kunnen nu vanwege de coronacrisis besluiten recreatieparken op slot te doen. De minister wil dat gemeenten,  dan een uitzondering maken voor mensen die er permanent of tijdelijk wonen. Dat geldt ook voor arbeidsmigranten.

In haar brief aan de tweede kamer zegt ze dat vakantieparken ook kansen bieden om de huidige crisis op de woningmarkt te ontlasten. 

“Indien geschikt, kunnen de recreatiewoningen als flexwoningen gebruikt worden en kunnen deze woningen de ademruimte bieden die zowel de bewoners als de woningmarkt nodig hebben. “

De minister zegt dat ze wil voorkomen dat mensen in deze periode op straat belanden. Ze roept gemeenten op om in deze tijd goed te kijken naar nut & noodzaak van handhaven op permanente bewoning. 

De menselijke maat in handhaving is nu belangrijker dan ooit.

Wanneer veiligheidsregio’s door middel van een noodverordening COVID-19 recreatief nachtverblijf verbieden dan vraagt zij om de uitzonderingsbepaling ruimhartig toe te passen.

Zolang er geen onveilige situatie bestaat én mensen gebruik maken van een recreatieobject met eigen keuken en badkamer ziet de minister geen reden deze mensen op straat te zetten.  

De volledige brief van minster van Veldhoven lezen kan HIER

Een stappenplan over de verwerking van een aangifte van verhuizing naar een adres zonder woonbestemming vindt u HIER

30 Maart 2020

Stichting Straatadvocaat Leeuwarden staat in nauw contact met Werkplaats COMO. Zij hebben een belangrijk bericht voor mensen in (dreigende) armoede. Het bericht gaat over de coronamaatregelen die zijn genomen om tijdelijk te stoppen met huisuitzettingen, waterafsluitingen en energieafsluitingen.

Huisuitzettingen: 

Er worden tijdelijk geen huisuitzettingen gedaan. (als sprake is van criminele activiteiten of extreme overlast kan nog wel worden uitgezet). 

Energie: 

Er worden tijdelijk geen mensen afgesloten van energie. 

Drinkwater: 

Er worden tijdelijk geen mensen afgesloten van drinkwater. • Mochten mensen al van drinkwater afgesloten zijn dan kunnen zij het drinkwater opnieuw laten aansluiten door contact op te nemen met hun waterleidingbedrijf.

Let op: mensen die al van water zijn afgesloten kunnen weer worden aangesloten als zij hiertoe zélf actie ondernemen. U snapt vast dat dit voor veel mensen in lastige omstandigheden moeizaam of niet haalbaar is. 

Het hele bericht kunt hier hier downloaden:

27 maart 2020

Richtlijn voor opvang van dak- en thuislozen tijdens coronacrisis vastgesteld

Nieuwsbericht | 27-03-2020 | 19:50

Het ministerie van VWS heeft in samenwerking met Valente, VNG en COMO een richtlijn vastgesteld over hoe de opvang van dak- en thuisloze mensen georganiseerd moet worden tijdens de coronacrisis (COVID-19). De richtlijn is bedoeld voor gemeenten en opvangorganisaties en ziet toe op het zo goed mogelijk opvangen van dak- en thuisloze mensen, en tegelijkertijd het risico op besmetting zo klein mogelijk houden.

De richtlijn vindt u hier

1 februari 2020

*Stichting Straatadvocaat in 2020 verder op solide basis.* Het afgelopen jaar heeft Stichting Straatadvocaat Leeuwarden met ondersteuning van ZonMw en LIMOR hard gewerkt aan hun oprichting. De stichting maakt zich hard voor de dak- en thuisloze medemens en/of wanneer er complexe problematiek speelt. Ze treedt op wanneer de systeemwereld (conflicterende regels, voorwaarden en bureaucratie) herstel van bovengenoemde mensen in de weg staat, door ondersteuning van een onafhankelijk ondersteuner in te zetten. Per 1 december j.l. is de stichting van de fase ‘in oprichting’ naar een periode van borging gegaan. Dit betekent ook volledige zelfstandigheid: LIMOR en Stanley ter Haar hebben hun rol met voldoening afgerond. Stanley ter Haar, veldwerker als straatadvocaat, neemt na leerzame periode afscheid van stichting Straatadvocaat Leeuwarden.