Ons team

H.C. (Eric) Rudolphi

Voorzitter

Bestuur (ervaringsdeskundige)

De kennisgebieden vanuit ervaring zijn:

  • Verslaving
  • Dak- en thuisloosheid 
  • Huiselijk geweld
  • Traumabehandeling
  • Jeugdzorg / OTS
  • Schuldhulpverlening
  • Armoede
  • GGZ