Wat wij doen

De straatadvocaat van Stichting Straatadvocaat Leeuwarden gaat de straat op om mensen die te maken hebben (gehad) met een psychische kwetsbaarheid, verslavingszorg of maatschappelijke opvang & dak-en thuislozen in Leeuwarden te helpen. Dit doen wij door samen met hen praktische problemen op te lossen, activiteiten met hen te ondernemen en soms gewoon door “er te zijn”!
Behalve de “straatinzet” van de straatadvocaat heeft de stichting ook een bestuur. Zij zet zich in om de positie van deze doelgroep te versterken, een sterk formeel en informeel netwerk op te bouwen, beeldvorming te veranderen en mensen en organisaties te motiveren om samen te werken.