Visie

Voorzien in een vraag


In Leeuwarden is voor (ex-)ggz cliënten die kampen met (dreigende) dakloosheid geen onafhankelijke cliëntondersteuning door ​ervaringsdeskundigen​ beschikbaar. Uit een brief van het College van B&W d.d.10 december 2018 blijkt dat de functie van onafhankelijk cliëntondersteuner in de Wmo niet helder is ingevuld. Van de mensen die problemen hebben vindt 70 procent niet de weg naar een onafhankelijk cliëntondersteuner. Cliëntondersteuning is alleen door professionals ingevuld in Leeuwarden en ondergebracht bij Amaryllis (overkoepelende organisatie van de wijkteams in Leeuwarden). Verder is er een vorm bij Zorgbelang Friesland ondergebracht. Deze laatste houdt geen kantoor in Leeuwarden meer maar in Heerenveen..

Dicht bij de doelgroep

De gemeente Leeuwarden telt ongeveer 122.000 inwoners waarvan er rond de 92.000 in de stad Leeuwarden wonen. Van onze doelgroep is een gedeelte onvoldoende in beeld. Leeuwarden heeft als centrumgemeente een aanzuigende werking voor mensen die dakloos zijn geworden; daarnaast zijn er ook een aantal zorgmijdende en moegestreden mensen in Leeuwarden. Zoals hierboven omschreven is dit juist de doelgroep die wij willen bereiken.

Veiligheid versus menselijkheid

Uit de veiligheidsagenda Leeuwarden 2019-2020 blijkt uit een aantal punten dat de belangen van de gemeente niet gelijk zijn aan de belangen van de mensen uit onze doelgroep:

De gemeente Leeuwarden richt zich met name op het veiligheidsgevoel van haar inwoners. Dat is een belang van en de verantwoordelijkheid van de gemeente, een straatadvocaat heeft echter het belang van zijn doelgroep voorop staan. dat er in 2018 in totaal 956 meldingen bij de politie zijn binnengekomen met code E33. Dit betreft meldingen van personen met onbegrepen gedrag. De straatadvocaat kan door zijn eigen doorleefde ervaringen makkelijker inleven en aansluiting vinden bij deze doelgroep. Waar de reguliere hulpverlening op afstand wordt gehouden, kan ‘een van onze ervaringsdeskundigen’ juist wel ingang vinden bij deze mensen.