missie

Gebruikmaken van de ervaringsdeskundigheid van (ex)cliënten door participatie op alle niveaus binnen de organisatie in de ontwikkeling en uitvoering van regionaal en lokaal beleid.

Onafhankelijke cliëntondersteuning bieden aan onze cliënten en hun naasten.

Het bewerkstelligen van een wenselijke woon/leef situatie voor onze cliënten.

Namens de cliënten uit de GGZ, maatschappelijke opvang en verslavingszorg het aanspreekpunt/de spreekbuis zijn voor:

aanbieders van zorg, wonen en welzijn

zorgverzekeraars/zorgkantoor

gemeenten in de regio

Bevorderen van samenwerking tussen aanbieders van zorg, wonen en welzijn organisaties en de sociale teams wat ten goede komt aan de zorgvragers.

Kernwaarden

(H)erkenning vanuit betrokkenheid en gelijkwaardigheid

Hoop en perspectief bieden vanuit mogelijkheden en kansen

Eigenwijze beïnvloeding met lef en passie

Aansluiten bij eigen koers en kracht