missie

Het behartigen van belangen van cliënten uit de GGZ, maatschappelijke opvang en verslavingszorg op regionaal niveau.

Het versterken van de positie van cliënten uit de GGZ, maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

Gebruikmaken van de ervaringsdeskundigheid van (ex)cliënten door participatie op alle niveaus binnen de organisatie in de ontwikkeling en uitvoering van regionaal en lokaal beleid.

Onafhankelijke cliëntondersteuning (Wmo en Wlz) bieden aan cliënten en hun naasten uit de GGZ, maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

Het bewerkstelligen van een wenselijke woon/leef situatie voor cliënten uit de GGZ, maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

Namens de cliënten uit de GGZ, maatschappelijke opvang en verslavingszorg het aanspreekpunt/de spreekbuis zijn voor:

aanbieders van zorg, wonen en welzijn

zorgverzekeraars/zorgkantoor

gemeenten in de regio

Bevorderen van samenwerking tussen aanbieders van zorg, wonen en welzijn organisaties en de sociale teams wat ten goede komt aan de zorgvragers.

Kernwaarden

(H)erkenning vanuit betrokkenheid en gelijkwaardigheid

Hoop en perspectief bieden vanuit mogelijkheden en kansen

Eigenwijze beïnvloeding met lef en passie

Aansluiten bij eigen koers en kracht