Ons team

Ons team bestaat uit drie ervaringsdeskundigen en een onafhankelijk voorzitter.
Het bestuur ontvangt geen inkomsten uit bestuurswerkzaamheden

De kennisgebieden vanuit ervaring zijn:

  • Verslaving
  • Dak- en thuisloosheid 
  • Huiselijk geweld
  • Traumabehandeling
  • Jeugdzorg / OTS
  • Schuldhulpverlening
  • Armoede
  • GGZ 

SYLVIA

Functie: Bestuurslid/ straatadvocaat
Kennisgebieden: Dak- en thuisloosheid, huiselijk geweld, jeugdhulp, verslaving, GGZ 

HENK

Functie: Secretaris/penningmeester

Kennisgebieden: Dak- en thuisloosheid, armoede & actie

ERIC

Functie: Bestuurslid/ voorzitter

Kennisgebieden: organisatie en structuur

JEFTA

Functie: Veldwerker

Kennisgebieden: Verslaving & verbinding